Weet je zeker dat je veilig bent?

Het hebben van een goede en betrouwbare back-up is voor ieder bedrijf net zo belangrijk als wc-papier op het toilet. Het is onmisbaar. Maar weet jij wie jouw gegevens in handen krijgt zodra je al jouw bedrijfsgevoelige informatie upload naar een server?
Shutterstock_86238010_0_news_detail

Veiligstellen bedrijfsgegevens

Tegenwoordig worden door veel Amerikaanse bedrijven gratis online back-ups en cloud oplossingen aangeboden. Klinkt fantastisch natuurlijk. Toch is het belangrijk verder te kijken dan de prijs wanneer het gaat om het veiligstellen van misschien wel het meest waardevolle bezit van jouw organisatie: je bedrijfsgegevens.

Het belangrijkste van een online back-up is dat je gegevens veilig opgeslagen worden. Je wilt niet ineens jaarverslagen van je bedrijf terugvinden op internet of dat de gegevens van je voltallige personeel oneigenlijk gebruikt worden. En tot begin van de maand oktober, kon je prima terecht bij de Amerikaanse bedrijven als Microsoft en Google voor het veilig opslaan van je gegevens. Echter is er sinds 6 oktober van dit jaar iets veranderd. 

Safe Harbour-verdrag

Vanaf die datum heeft het Europese Hof het Safe Harbour-verdrag ongeldig verklaard. In dit verdrag was vastgelegd dat bedrijven in de VS aan een bepaalde mate van gegevensbeveiliging moesten voldoen, voordat gegevens van particulieren en ondernemingen naar deze bedrijven doorgestuurd werden. Amerikaanse organisaties die zich aansloten bij het Safe Harbour Framework, werden gezien als organisaties die veilig omgingen met Europese persoonsgegevens.

De reden waarom het verdrag na 15 jaar toch weer ongeldig is verklaard, heeft te maken met het feit dat het verdrag zich alleen op bedrijven richt en niet op de autoriteiten in de VS. De autoriteiten, met name inlichtingendiensten, zijn dus niet verplicht zich te houden aan de principes van privacybescherming. Bovendien hebben voorwaarden voor nationale veiligheid, de publieke belangen en het doorvoeren van wetgeving in de VS voorrang op de principes van het Safe Harbour-verdrag.

Maar wat betekent dit precies voor u? Het belangrijkste gevolg is dat de privacy van burgers en bedrijven in gedrang komt. Amerikaanse bedrijven kunnen eenvoudig - tot op persoonlijk niveau - aan gegevens komen en deze data gebruiken voor verschillende doeleinden. Ondanks de steeds strengere afspraken is je data opslaan bij de Amerikaanse giganten niet waterdicht. 

Servers in Nederland

Naast het vervallen van het Safe Harbour-verdrag, kennen de Amerikanen ook de Patriot Act. Deze Amerikaanse wetgeving biedt voor Amerikaanse opsporingsdiensten de mogelijkheid te speuren in de cloud, met name naar gegevens van niet-Amerikanen. De Patriot Act geeft niet-Amerikanen veel minder rechten dan Amerikanen, zeggen de onderzoekers. Daardoor is het makkelijk om snel grote hoeveelheden data van niet-Amerikanen te doorzoeken. Nederland heeft deze wetgeving niet en dus kan niemand bij jouw privacy-gevoelige data. Voor ons genoeg redenen waarom wij onze servers niet in Amerika maar in Nederland hebben staan.

Weet wie je gegevens in handen krijgt voordat je besluit al jouw bedrijfsgevoelige informatie te uploaden naar een server… 

« Terug naar het nieuwsoverzicht
Samenwerkingsverbanden: