Storing

Vrijdag 22 april 2022


Update

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de actuele status van de cyberaanval die heeft plaatsgevonden op vrijdag 22 april jongstleden. Wij worden gedurende het proces intensief bijgestaan door het gerenommeerde bedrijf Northwave. Zij zijn onder andere gespecialiseerd in incident response en digitaal forensisch onderzoek.

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u vragen heeft. Deze kunt u mailen naar storing@rovecom.nl. Voor een goede afhandeling verzoeken wij u de vragen zoveel mogelijk te bundelen en te versturen vanuit één contactpersoon. 

 


[Zaterdag 14 mei 14:47 uur] 

Alle systemen zijn operationeel of zijn klaar om operationeel te gaan. Een behoorlijke mijlpaal in deze turbulente afgelopen periode. Wij zijn blij dat we op dit punt zijn aangekomen. We beseffen ons echter ook dat er op dit moment nog steeds functionaliteiten zijn die om wat voor reden dan ook nog niet helemaal als vanouds werken. Het goede nieuws is dat we, nu alle systemen operationeel zijn of gaan, door kunnen gaan met de fase waarin we kunnen werken aan het oplossen van deze klantspecifieke vragen.

We staan op dit moment met alle klanten persoonlijk in contact, daarom komen er vanaf nu geen updates meer via deze pagina en zullen we deze pagina te zijner tijd ook gaan sluiten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar storing@rovecom.nl of neemt u contact op met uw contactpersoon middels de bij u bekende contactgegevens.

***

[Donderdag 12 mei 16:34 uur] 

We zijn nog steeds druk bezig met het operationaliseren van de laatste klantsystemen. Een aantal klantsystemen voldoet helaas nog niet aan de juiste technische specificaties om uitgerold te kunnen worden. Iedereen is in beeld en wordt gebeld op het moment dat ook zij gereed zijn om weer veilig online te kunnen. De verwachting is dat we voor het eind van het weekend deze procedure in gang kunnen zetten.

***

[Dinsdag 10 mei 08:24 uur] 

We hebben de afgelopen dagen behoorlijk progressie geboekt. Vrijwel alle klantsystemen zijn operationeel. Onze focus en eerste prioriteit ligt nu op de klantsystemen die – om voornamelijk technische redenen – nu nog niet operationeel zijn. Inmiddels staan we met bijna iedereen die bij deze groep hoort in direct contact, zodat ook zij zo snel als mogelijk weer online zijn.

Wij vragen uw begrip voor onze prioritering om eerst iedereen operationeel te krijgen, om vervolgens aan de slag te gaan met de functionaliteiten die nog niet naar behoren werken van hen die al wel operationeel zijn. Wanneer iedereen weer online is, gaan we direct door met het oppakken van alle meldingen die bij ons zijn binnengekomen en binnen gaan komen. Voor een goede afhandeling vragen wij u uw verzoeken te mailen naar storing@rovecom.nl. Wij geven alle meldingen een prioriteit mee om de meldingen vervolgens in die volgorde af te handelen. Wanneer contact nodig is, wordt u uiteraard gebeld door een van onze collega’s.

We zijn weer aan het opbouwen en vertrouwen op een goede afloop en danken u bij deze voor uw geduld en begrip. Dat helpt ons echt om te werken aan een veilig herstel.

***

[Zaterdag 7 mei 18:48 uur] 

Vandaag hebben wij een deel van onze IT-infrastructuur herstart ten behoeve van het weer online brengen van een deel van onze dienstverlening. Als gevolg hiervan heeft u vanmiddag een korte onderbreking van uw verbinding kunnen ervaren als u op dat moment gebruiktmaakte van uw online werkplek.

De herstart is goed verlopen en wij verwachten dat de verbinding met uw online werkplek stabiel blijft.

***

[Vrijdag 6 mei 20:46 uur] 

Ook vandaag lag en ligt onze focus nog steeds op het uitrollen van zoveel mogelijk systemen en boeken we dagelijks vooruitgang. Dat is echt goed nieuws. Wel merken we dat we tijdens de uitrol van de systemen meermaals tegen onvoorziene uitdagingen aanlopen waardoor functionaliteiten niet altijd naar behoren werken. Sommige uitdagingen zijn direct op te lossen, anderen moeten we helaas parkeren. We kiezen ervoor voorrang te geven aan ons doel  zoveel mogelijk klantsystemen te operationaliseren en de eventuele issues die daaruit voortvloeien in een later stadium op te pakken. Alles wordt geborgd en door onze specialisten opgepakt op het moment dat daar meer ruimte voor is.

***

[Donderdag 5 mei 15:38 uur] 

Ook vandaag is de focus weer volledig gericht op het veilig en zo snel als mogelijk operationaliseren van de systemen. De weg hier naartoe wordt gekenmerkt door de nodige uitdagingen. Dit geldt ook voor de uitrol van de klantsystemen. Tijdens deze stappen, die samen met de klant worden doorgenomen, kan het voorkomen dat er functionaliteiten zijn die nog niet naar behoren werken. Wij proberen die issues waar mogelijk direct aan te pakken. Helaas is dit niet altijd een optie en vraagt dit soms meer onderzoek of aanvullend werk, waar we vervolgens op een later moment op moeten terugkomen. Ook kan het voorkomen dat software van derden niet optimaal werkt. In dat geval kunt u zelf direct contact opnemen met de leverancier van deze software.

***

[Woensdag 4 mei 15:36 uur] 

Vandaag komen we weer een stap verder in het herstellen van systemen. We hebben de volgende technische fase bereikt waardoor er weer meer systemen live kunnen. Op dit moment zijn onze collega’s druk bezig met het benaderen van de getroffen relaties die systemen hebben draaien die matchen met de technische fase waarin we nu zitten. Tijdens dit contactmoment worden de relaties meegenomen in de stappen die gezet moeten worden om weer veilig operationeel te gaan.

Verder kunnen we zeggen dat het onderzoek waarin in kaart is gebracht van welke bedrijven data is gelekt voor nu is afgerond. De bedrijven die het betreft zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht. Bent u hiervoor niet benaderd door ons, dan achten wij de kans nihil dat hier in een later stadium nog een verandering in optreedt.

Voor nu ligt de focus nog steeds op het operationaliseren van zoveel mogelijk systemen.

***

[Dinsdag 3 mei 11:32 uur] 

De laatste systemen zitten in de wasstraat. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat nu bijna alle systemen klaar zijn voor de testfase of de testfase inmiddels al hebben doorlopen. Ook deze fase bestaat weer uit enkele cruciale stappen waaruit moet blijken of ze operationeel gezet kunnen worden. Zodra dit aan de orde is, worden onze relaties persoonlijk benaderd voor verdere instructies. De volgorde van operationaliteit wordt nog steeds bepaald aan de hand van een technische prioritering, waarin niet tot nauwelijks geschoven kan worden om de lopende processen niet te verstoren.

Er wordt door iedereen binnen Rovecom maximale inzet gevraagd en gegeven, ook in de avonden, weekenden en op de momenten dat er geen update gegeven kan worden, om te werken aan het opschonen, herinrichten, testen en operationaliseren van alle systemen. We zouden heel graag sneller willen, maar we kúnnen gewoon niet sneller. Ons doel blijft  om alle IT-systemen weer veilig te herstellen zodat u weer aan het werk kunt.

***

[Zondag 1 mei 17:31 uur] 

Ook vandaag draait de wasstraat weer op volle capaciteit om klantsystemen helemaal op te schonen. Dat proces blijven we iedere dag herhalen. Na de wasstraat worden de klantsystemen gereedgemaakt om te kunnen draaien op de nieuw ingerichte productiesystemen. Dat is een doorlopend proces en ook daar zijn we dagelijks druk mee. Nog steeds gebeurt het operationaliseren op basis van technische prioritering om zo efficiënt mogelijk de processen te benutten.

***

[Zaterdag 30 april 14:59 uur] 

Nogmaals het vriendelijke verzoek aan alle getroffen relaties om uw e-mailadres te sturen naar storing@rovecom.nl. Dit geldt voor iedereen, ook als uw mailserver wel gewoon naar behoren werkt. Naast telefonisch contact en de dagelijkse updates via deze pagina, verzenden wij met enige regelmaat ook e-mails met relevante informatie. Heeft u uw e-mailadres nog niet naar ons gemaild of telefonisch aan ons doorgegeven, dan vragen wij u dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

Verder kunnen we melden dat we nog steeds druk zijn met het klaarmaken van systemen die uit de wasstraat komen om te kunnen draaien op de nieuw ingerichte productieomgevingen. Ook vandaag zijn we bezig met het persoonlijk benaderen van relaties die draaien op de klantsystemen die voldoen aan de juiste technische specificaties om de stappen met hen door te nemen om veilig operationeel te kunnen gaan.

***

[Vrijdag 29 april 19:59 uur] 

We hebben de eerste productieomgevingen operationeel. Dat is goed nieuws. De volgende stap is dat we de klantsystemen die uit de wasstraat komen klaar maken om te draaien op deze nieuwe omgeving. Inmiddels zijn de eerste systemen zover en zijn de betrokkenen daarover geïnformeerd. De systemen worden op basis van technische prioritering geoperationaliseerd.

Een exacte tijdlijn per individueel systeem is helaas niet af te geven. De mate van operationaliteit is sterk afhankelijk van meerdere technische factoren. Daarom is het ene systeem sneller operationeel dan het andere. Daar hebben wij weinig tot geen invloed op. Iedereen wordt, zodra dat nodig is, persoonlijk benaderd om de stappen die nodig zijn om operationeel te gaan door te nemen.

***

[Donderdag 28 april 16:44 uur] 

Het herstel vordert gestaag. Op dit moment gaan de eerste systemen door de teststraat en wordt contact opgenomen met individuele klanten om te bespreken hoe we de omgeving weer live kunnen krijgen. Het is daarom heel belangrijk dat we u ook per mail kunnen bereiken. Heeft u nog geen e-mailadres doorgegeven waarop wij u kunnen bereiken, doe dit dan alsnog via storing@rovecom.nl

***

[Woensdag 27 april 14:27 uur] 

Het goede nieuws is dat we vooruitgang boeken. Het is echter wel een hobbelige weg. Dat houdt in dat we niet zo snel kunnen als we zouden willen. Gedurende de verschillende stappen in het proces bestaat altijd de kans dat we nieuwe uitdagingen tegenkomen die we vooraf niet hadden kunnen voorzien. Deze moeten we eerst oplossen voor we verder kunnen. Maar ook die stappen horen erbij en dragen bij aan een veilig herstel.

***

[Dinsdag 26 april 19:28 uur] 

Wij zijn bezig met het treffen van aanvullende security-maatregelen op de bestaande systemen. Als dat gevolgen heeft voor uw organisatie, dan laten we dat uiteraard weten.

***

[Dinsdag 26 april 11:02 uur] 

Er wordt ons veel gevraagd naar een tijdspad. Logisch. Iedereen wil graag weten wanneer zijn of haar systemen weer naar behoren draaien. We zouden daar heel graag een concreet antwoord op geven, maar dat kunnen we simpelweg niet. Op dit moment worden de systemen in grote aantallen nog volop door de 'wasstraat' gehaald. De resultaten daarvan worden de komende tijd in kaart gebracht. Er zijn op dit moment nog teveel factoren die invloed hebben op de doorlooptijd dat het onmogelijk is om daar een realistische schatting voor af te geven. Zodra we deze wel hebben, zullen we deze uiteraard communiceren.

***

[Maandag 25 april 19:41 uur] 

Het herstel gaat gestaag verder. Ook aankomende nacht draaien de ingerichte processen volop om systemen op te schonen en de situatie nog beter in kaart te brengen.

***

[Maandag 25 april 15:37 uur] 

We zijn nog volop bezig met het herstelproces. Daarnaast werken we aan een FAQ die we met onze relaties zullen delen. Ook ontvangen de relaties, van wie wij het e-mailadres hebben gekregen waarop zij te bereiken zijn, een brief met aanvullende informatie. Heeft u uw e-mailadres nog niet gestuurd naar storing@rovecom.nl, dan vragen wij u nogmaals dit zo snel mogelijk te doen zodat ook u deze informatie ontvangt.

***

[Maandag 25 april 11:24 uur] 

Belangrijk
Om ook via de e-mail te kunnen blijven communiceren met u, is het belangrijk dat wij op korte termijn een alternatief e-mailadres ontvangen waarop wij u kunnen bereiken. Wij verzoeken u deze zo snel mogelijk te mailen naar storing@rovecom.nl.

Ervaart u geen problemen met uw mail en kunt u nog gewoon mail sturen en ontvangen vanaf uw zakelijke account, dan is de verwachting dat dit niet meer wijzigt en kunnen wij u ook via dat adres bereiken.

***

[Maandag 25 april 11:17 uur] 

Het opschoningsproces staat en de eerste systemen komen daar nu uit. Het vervolgproces is inmiddels ook ingericht. Dat bestaat uit meerdere stappen om de systemen die uit het opschoningsproces verder te kunnen testen.

***

[Zondag 24 april 20:14 uur] 

Inmiddels zijn we voorzichtig en waar mogelijk gestart met het herstellen van de eerste functionaliteiten.

***

[Zondag 24 april 17:18 uur] 

Ons vermoeden dat het om een ransomware-aanval gaat, is op basis van onderzoek bevestigd. Een deel van onze servers is getroffen en daardoor niet beschikbaar. Een ander deel hebben wij preventief ontkoppeld van het internet.

Om ervoor te zorgen dat de systemen zo snel en veilig mogelijk weer beschikbaar worden, hebben wij een opschoningsproces ingericht. De eerste systemen zitten inmiddels in dit proces. Ook de servers die zijn ontkoppeld worden opgeschoond om eventuele sporen van de aanvaller te elimineren.

***

[Zondag 24 april 14:33 uur] 

Het e-mailadres waarop u al uw vragen kunt stellen is storing@rovecom.nl. De vragen die hierop binnenkomen worden verzameld en gebundeld. Deze worden dan via een individueel bericht of een update op deze pagina beantwoord.

Wij verzoeken u de vragen zoveel mogelijk gebundeld en vanuit één contactpersoon naar ons te mailen. Het e-mailadres waarvandaan u de vragen naar ons mailt gebruiken wij namelijk als adres waarop wij u kunnen informeren wanneer dat nodig is.

***

[Zaterdag 23 april 21:46 uur] 

We hebben vandaag vrijwel al onze klanten kunnen bereiken. We zijn ons doordrongen van de impact die deze verstoring op jullie dienstverlening heeft. De herstelwerkzaamheden gaan gestaag verder. Morgen komt hier een e-mailadres beschikbaar waarop u uw vragen kunt doorgeven en uw eigen bereikbaarheid met ons kunt delen.

***

[Zaterdag 23 april 15:07 uur] 

Wij zijn nog druk bezig onze klanten persoonlijk te informeren en waarderen het medeleven van iedereen die wij hebben gesproken. Momenteel krijgen wij nog niet iedereen te pakken. De klanten die wij na vandaag nog niet te pakken hebben gekregen ontvangen van ons een brief waarin we de situatie uitleggen. Deze brief wordt morgen door ons verzonden.

***

[Zaterdag 23 april 11:51 uur] 

We zijn gestart met het telefonisch benaderen van al onze getroffen relaties. Wij doen dit zorgvuldig en dit vraagt een doorlooptijd.

***

[Vrijdag 22 april 17:46 uur]

Sinds vanochtend is een gespecialiseerd bedrijf samen met ons aan het onderzoeken wat er exact op onze systemen gaande is. Er wordt onderzocht hoe we de schade kunnen minimaliseren met als einddoel om zo snel mogelijk onze systemen veilig te kunnen gaan operationaliseren. 

***

[Vrijdag 22 april 11:46 uur]

Wij zijn op dit moment slachtoffer van een aanval op onze hostingsystemen. Een deel van onze servers is getroffen en daardoor niet beschikbaar. Een ander deel hebben wij preventief ontkoppeld van het internet. Dit betreft met name onze systemen voor de online werkplekken. Een tijdlijn kunnen wij nog niet afgeven. Helaas verwachten wij dat u nog geruime tijd hinder en down-time ondervindt.

***

[Vrijdag 22 april 07:15 uur]

Op dit moment ervaren wij een grote storing in onze hostingomgeving. Wij zijn ervan op de hoogte en momenteel met man en macht aan het werk op zoek naar een oplossing.

We kunnen op dit moment helaas nog niets vertellen over de exacte impact. Wel voorzien we dat het nog enige tijd kan duren.

 

Samenwerkingsverbanden: