Subsidies

Toekennig subsidies


Al meer dan vijfentwintig jaar ontwikkelen wij innovatieve software, software die stimuleert om de nieuwste kennis toe te passen. Dit wordt extra onderstreept door de toekenning van drie regionale subsidies, uitsluitend bedoeld voor bedrijven die zich bezighouden met innovatieprojecten.

Het betreft tweemaal een bijdrage vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de kennisvoucher “Ik ben Drents ondernemer.nl 3.0”.

Rovecom voor de groen-, grond- & infrabranche


Met specifieke processoftware digitaliseren wij al vele jaren de groen-, grond- en infrasector. Ons softwarelandschap is in al die jaren uitgebouwd met diverse producten met elk hun eigen unieke waarde en fase in hun levenscyclus. Wij zijn altijd in beweging en werken continu aan de verbetering van onze producten en dienstverlening. Vanuit die filosofie hebben wij voor de komende jaren een investeringsprogramma vastgesteld, specifiek voor deze productrange en dit marktsegment. Vanuit SNN wordt het belang van de sector en de rol die onze software daarin speelt onderstreept door de toekenning van een EFRO-subsidie en de kennisvoucher. Mede hierdoor zijn we ervan overtuigd dat wij ook op lange termijn aan de wensen van dit marktsegment blijven voldoen.

Rovecom voor voerspecialisten


Wereldwijd maken voerspecialisten gebruik van de door Rovecom ontwikkelde rantsoenberekeningssoftware voor het optimaliseren van rantsoenen. Het primaire doel van de software is het uitbalanceren van rantsoenen voor het bereiken van een maximaal rendement: een gezonde productie door gezonde dieren met een minimale milieudruk. Rovecom bewijst al 25 jaar complexe modellen te kunnen vertalen naar praktische software die dagelijks gebruikt wordt en bijdraagt aan zowel een verbetering van het rendement op het boerenerf als het minimaliseren van de milieudruk. De eisen die aan productie in de landbouwsector worden gesteld veranderen steeds en zijn steeds veelomvattender (zie bijvoorbeeld de stikstofdiscussie). Rovecom heeft ook hier een investeringsprogramma vastgesteld, er op gericht om de voeradviseurs ook in de nabije toekomst van optimale rekentools te voorzien.

Samenwerkingsverbanden: