SmartDairyFarming neemt fundament voor datasnelweg over van Rovecom

SmartDairyFarming (SDF) heeft de door Rovecom ontwikkelde Infobroker aangekocht. Een belangrijke stap in het ontsluiten en delen van (sensor)data. SDF werkt aan de elektronische (data)snelweg voor de agrarische sector.
Dsc00235_news_detail

Bouwen aan de elektronische snelweg

De aankoop van de Infobroker vormt de basis voor het door te ontwikkelen digitale platform. De Infobroker is essentieel is voor het realtime beschikbaar maken van data. SDF heeft met de aankoop een stevige basis in huis om, samen met Rovecom, in hoog tempo verder te bouwen aan deze digitale snelweg. Het digitale platform (datahub) brengt data bij elkaar, waarna applicaties zorgen dat deze zodanig worden gecombineerd of verwerkt dat zij nieuwe toepasbare informatie oplevert voor de veehouder. Informatie waarmee hij zijn bedrijfsbeslissingen kan versnellen of verbeteren.

Versnelling in proces SmartDairyFarming

In maart 2016 tekenden de drie coöperaties FrieslandCampina, CRV en Agrifirm een samenwerkingsovereenkomst in SmartDairyFarming. Daarmee willen de partijen komen tot versnelling in het proces van zinvol gebruik van data. SDF-voorzitter Ton Loman: “Big Data gaat de veehouder, de ondernemer helpen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Via sensoren en andere technologische hulpmiddelen is al veel data beschikbaar. Deze data wordt nu bij elkaar gebracht en daarbij gaan slimme applicaties helpen bij het nemen van beslissingen.” Belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling is de positie van de veehouder met het oog op het eigenaarschap van de data. “De veehouder blijft zelf in control. Hij bepaalt voor wie zijn gegevens beschikbaar zijn”, aldus Loman.

Rovecom verbindt de keten

Softwarebedrijf Rovecom in Hoogeveen is sinds 2010 betrokken bij SmartDairyFarming. Zij ontwikkelde de Infobroker vanuit de wens dat data-uitwisseling - van o.a. diergezondheid, levensverwachting, duurzaamheid en mineralenefficiency - op een eenvoudige(r) manier mogelijk zou moeten zijn. De Infobroker verbindt de keten van bedrijven rondom de melkveehouder met elkaar. Daarbij kunnen zowel de dataleverancier als de gebruikers deze nieuwe informatiestroom benutten. George de Roo, directeur van Rovecom: “Ik ben erg trots op het resultaat. De samenwerking met verschillende ketenpartijen laat zien dat veel mogelijk is. Als Smart Industry ambassadeur vind ik dat het project SDF een voorbeeld is voor andere branches.”

SDF op weg naar verbreding

De ontwikkeling van een platform, zoals momenteel door SDF wordt gerealiseerd, is volgens Ton Loman goed nieuws voor de zuivelsector en ook daarbuiten. “Het project is gestart vanuit de melkveesector maar biedt toekomstmogelijkheden voor meerdere agrarische sectoren. Samen met diverse marktpartijen kijken we naar bredere inzet binnen de agrarische sector. Andere partijen kunnen daarom aansluiten.”


SmartDairyFarming

SmartDairyFarming is een initiatief van Agrifirm, CRV en Friesland Campina. Binnen het programma SmartDairyFarming werken bedrijven, kennisinstellingen en melkveehouders samen aan de ontwikkeling van innovatieve werkmethoden op het gebied van diergezondheid, vruchtbaarheid en voeding. SmartDairyFarming ondersteunt melkveehouders met informatie en technologie bij het verder verbeteren van de gezondheid en levensverwachting van koeien. Daarmee levert SmartDairyFarming een bijdrage aan de verduurzaming van de keten. Kijk voor meer informatie op www.smartdairyfarming.nl

« Terug naar het nieuwsoverzicht
Samenwerkingsverbanden: