Mooi nieuws vanuit SDF: Datasnelweg gaat melkveehouder helpen

SmartDairyFarming partners bouwen aan een elektronische snelweg waarop alle informatie van melkveehouders en andere spelers in de zuivelsector wordt gedeeld.
Sdf_news_detail

De coöperaties Agrifirm, FrieslandCampina en CRV hebben gister een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een elektronische snelweg (‘datahub’) van alle informatie van melkveehouders en andere partijen in de zuivelsector op het gebied van o.a. diergezondheid, levensverwachting, duurzaamheid en mineralenefficiency. Met het project wordt een volgende stap gerealiseerd in de ontwikkeling van het programma SmartDairyFarming.

Via deze elektronische snelweg heeft een melkveehouder toegang tot zijn eigen informatie en krijgt daarnaast ook de beschikking over kennis van andere partijen. Hiervoor zullen applicaties door de betrokken organisaties worden ontwikkeld. De applicaties kunnen de melkveehouder helpen bij het maken van keuzes in de bedrijfsvoering. Tevens kan hij zichzelf benchmarken met andere melkveehouders. Door een autorisatiesysteem kan de melkveehouder zelf bepalen wie zijn data mag inzien en/of wie ze mag analyseren. Door gebruik te maken van de data kunnen makkelijker innovaties op het gebied van diergezondheid, levensverwachting, duurzaamheid en mineralenefficiency worden ontwikkeld.

Aparte stichting

Een aparte stichting, waarvan de drie coöperaties de oprichters zijn, gaat het systeem beheren en het eigendom van de data van de melkveehouder borgen. Verder zal de stichting standaarden ontwikkelen voor de datastromen.

De samenwerking is aangegaan voor een periode van ten minste drie jaar. Het streven is na een periode van 1,5 jaar ook andere partijen (in de zuivelsector) de gelegenheid te geven zich onder bepaalde voorwaarden bij de datahub aan te sluiten. De coöperaties hebben de ambitie om de datahub uit te laten groeien naar een dataplatform voor de hele Nederlandse agrarische sector.

SmartDairyFarming

Rovecom werkt binnen het programma SmartDairyFarming samen met bedrijven, kennisinstellingen en melkveehouders aan de ontwikkeling van innovatieve werkmethoden op het gebied van diergezondheid, vruchtbaarheid en voeding. SmartDairyFarming ondersteunt melkveehouders met informatie en technologie bij het verder verbeteren van de gezondheid en levensverwachting van koeien. Daarmee levert SmartDairyFarming een bijdrage aan de verduurzaming van de keten. Meer info? www.smartdairyfarming.nl

« Terug naar het nieuwsoverzicht
Samenwerkingsverbanden: