Webtrainingen

Financieel

Boeken in AccountView

Voor wie

Iedereen die nog maar kort met AccountView werkt

Inhoud van de training

 • Welke stamgegevens zijn noodzakelijk voor het voeren van een boekhouding
 • Efficiënt vastleggen van gegevens met behulp van sneltoetsen
 • Gebruik van weergaven en selecties om uw werk te controleren
 • De standaard journaalposten van de dagboeken
 • Opvragen van de verschillende rapporten en deze lezen

Resultaat van de training

Na afloop van deze cursus kent u hoe de AccountView interface u helpt om uw werk efficiënter te doen en hoe u eenvoudig de gewenste informatie kunt opvragen.

Datum

Nader bepaald

Kosten

€ 95,00 per inlog

Betalingsverkeer & debiteurenbeheer

Voor wie

Voor iedereen die met AccountView het betaalproces en het registreren van bankafschriften efficiënter wil doen. Die niet te vroeg en niet te laat wil betalen en de klanten aan hun betaalafspraken wil herinneren met aanmaningen

Inhoud van de training

 • Aanmaken van betalingscondities en koppelen aan relaties
 • Aanmaken van betaalbestanden voor binnenlandse en buitenlandse crediteuren
 • Betalingen storneren en opnieuw aanmaken
 • Inlezen bankafschriften en verwerken
 • Inrichting voor aanmaningen
 • Aanmaningen genereren en verzenden
 • Rente-nota’s inrichten en gebruiken

Resultaat van de training

Na afloop van deze cursus kunt u betaalbestanden aanmaken zodat u uw facturen niet te vroeg maar ook niet te laat betaald. Het inlezen van de bankafschriften bespaart u tijd omdat u niet alle regels opnieuw hoeft in te geven. Met behulp van de aanmaningen kunt u uw klanten aansporen om zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Datum

Nader te bepalen

Kosten

€ 95,00 per inlog

Controleren & rapporteren

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor de meer ervaren gebruiker van AccountView die de controle op primaire vastleggingen, periodieke afsluitingen en interne rapportage verzorgt.

Inhoud van de training

 • Aangepaste weergaven maken, opslaan en beheren
 • meerwaarde van selecties en weergaven
 • mogelijkheden van verslaglegging
 • mogelijkheden met betrekking tot controle van de BTW aangifte
 • Export mogelijkheden naar Excel

Resultaat van de training

Deze cursus leert u hoe de AccountView interface u helpt om het werk efficiënter te doen en u eenvoudig de gewenste informatie kan worden opgevraagd.

Datum

Nader te bepalen

Kosten

€ 95,00 per inlog

Budgetteren

Voor wie

Voor iedereen die met behulp van AccountView dagelijks de controle wil houden op de budgetten

Inhoud van de training

 • Vastleggen van de benodigde stamgegevens voor budgettering
 • De budgetoverzichten
 • De rapporten die de realisatie met de budgetten vergelijken
 • De methode om budgetten te controleren en te wijzigen

Resultaat van de training

Deze cursus leert u hoe u de budgetten aanmaakt, rekening houdend met seizoensinvloeden. Vervolgens leert u hoe u de verschillende scenario’s kunt bekijken tussen werkelijke opbrengsten en kosten met het ingevoerde budget.

Datum

Nader te bepalen

Kosten

€ 95,00 per inlog

Vaste activa

Voor wie

Voor iedereen die wil gaan werken met de registratie van de vaste activa

Inhoud van de training

 • Werking van afschrijvingsmethoden
 • Werking van de koppeling met de financiële administratie
 • De stappen voor het aanmaken van activa
 • De stappen en mogelijkheden bij een jaarovergang.

Resultaat van de training

Na deze cursus bent u in staat om uw bedrijfsmiddelen vast te leggen in AccountView en u periodiek automatisch de afschrijving kunt genereren naar uw financiële administratie. Met behulp van de overzichten weet u welke bedrijfsmiddelen u heeft, wat ze waard zijn en wat ze u per periode kosten aan afschrijving.

Datum

Nader bepaald

Kosten

€ 95,00 per inlog

Accountancy

Controleren & rapporteren

Voor wie

Deze cursus is specifiek bedoelt voor medewerkers van accountants- en administratiekantoren die al enige tijd werken met AccountView en die de processen rond het beheer van en de rapportage uit clientadministraties wil optimaliseren.

Inhoud van de training

 • U kent de manier waarop de interface van AccountView de productiviteit verhoogt en de controle vereenvoudigt.
 • Administraties controleren met de samenstel-assistent
 • Gebruik van vennoten administratie
 • Met verslaglegging een gerubriceerde balans en verlies- en winstrekening opstellen
 • Het gebruik van de Account Reporter voor het direct genereren van de jaarrapportage

Resultaat van de training

Deze cursus leert u hoe u in het financiële proces de controles kunt vereenvoudigen zodat u sneller de rapportages kunt opmaken.

Datum

Nader bepaald

Kosten

€ 95,00 per inlog

Handel

Facturering

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die sneller en efficiënter facturen wil maken in AccountView.

Inhoud van de training

 • Invoer van facturen met meerdere artikels gelijktijdig
 • Samenvoegen van facturen
 • Elektronisch versturen van facturen

Resultaat van de training

Deze cursus leert u hoe u eenvoudig facturen kunt aanmaken, verzamelfacturen kunt maken en hoe facturen elektronisch te versturen naar uw afnemers.

Datum

Nader bepaald

Kosten

€ 95,00 per inlog

Verkooporders & bestellingen

Voor wie

Gebruikers van AccountView die dagelijks te maken krijgen met verkooporders en inkooporders.

Inhoud van de training

 • Proces van aannemen van een verkooporder
 • het plaatsten van een inkooporder
 • ontvangen van goederen
 • uitleveren van goederen
 • voorraadbeheer

Tijdens al deze stappen wordt aangegeven hoe goederen te annuleren en afwijkende aantallen te registreren. Toelichting op de standaard rapporten.

Resultaat van de training

Na afloop van de cursus bent u in staat om de gewenste informatie voor uw bedrijven ten aanzien van voorraad, verkoop en inkoop uit AccountView te halen.

Datum

Nader bepaald

Kosten

€ 95,00 per inlog

Projecten en uren

Urenregistratie & facturatie

Voor wie

Voor iedereen die declaraties en/of facturen wil maken op basis van geregistreerde uren in AccountView. Ook geschikt voor iedereen die de urenadministratie op juistheid wil bewaken en projecten overzichtelijk wil beheren.

Inhoud van de training

 • De stappen in de verschillende processen
 • De mogelijkheid om tariefstructuur aan te brengen
 • Verschillende mogelijkheden van declareren zoals voor- en nacalculatie, voorschotten en termijnen
 • Rapportages
 • Proces rond de jaarovergang

Resultaat van de training

U leert projecten en declaratiemethoden aanmaken. U leert de juiste tariefstructuur aan te maken. U leert declaratievoorstellen aan te maken en te bewerken waarna u de factuur kunt genereren.

 

Datum

Nader bepaald

Kosten

€ 95,00 per inlog

Projectcontrol

Voor wie

Gebruikers van AccountView die de kosten en voortgang van projecten en die de rapportage mogelijkheden willen kennen.

Inhoud van de training

 • Concept van de projectadministratie in AccountView
 • Welke stamgegevens specifiek voor deze processen worden gebruikt en hun functie
 • Gebruik van de verschillende systeemweergaven en inzomen op de projectkaart en mutaties
 • Rapportages om de processen te beheersen met de financiële overzichten er bij

Resultaat van de training

U leert het controleren van de projecten en bijsturen waar nodig. U leert de aansluiting tussen uw projectadministratie en de financiële administratie.


Datum

Nader bepaald

Kosten

€ 95,00 per inlog

WerkExpert (WE)

Basistraining WE

Voor wie

Voor iedereen die op een vlotte en efficiënte wijze de gegevens in WerkExpert wil verwerken tot een factuur en nog niet zo heel lang met WerkExpert werkt.

Inhoud van de training

 • optimaliseren instellingen
 • tips & trucs
 • registreren uitgevoerde werkzaamheden
 • opvragen controle-overzichten
 • wijzigen scherminstellingen
 • opstellen (elektronische) facturen
 • maken back-up
 • controleren versie WerkExpert en AccountView

Resultaat van de training

U weet hoe u stamgegevens zoals tarieven, relaties, etc. kunt wijzigen. U weet hoe u WerkExpert kunt aanpassen naar uw persoonlijke voorkeuren. U kunt een correcte administratie bijhouden in WerkExpert via invoer van werkbonnen en maken van facturen. Kortom, u beheerst de standaard mogelijkheden van WerkExpert.

Vervolgmogelijkheden

Praktijktraining WerkExpert en AccountView (Solo en Team) of Training op locatie.

Datum

Nader bepaald

Kosten

€ 95,00 per inlog

WE & AccountView

Voor wie

De praktijktraining WerkExpert en AccountView is voor iedereen die al wat langer werkt met WerkExpert en AccountView (Solo en Team) en op een vlotte en efficiënte wijze manier de gegevens wil verwerken en inzicht wil in de financiële stand van zaken.

Inhoud van de training

WerkExpert
 • aanpassen tarieven
 • relaties en andere stamgegevens
 • doornemen instellingen
 • tips & trucs
 • registreren uitgevoerde werkzaamheden
 • gebruik maken van controle-overzichten
 • maken van facturen
 • back-up maken

AccountView
 • afboeken bankmutaties
 • zelf BTW-aangifte verzorgen
 • betalingen doen
 • tips & trucs
 • opvragen rapport openstaande posten
 • correcties toepassen via dagboek memoriaal
 • betalingen doen via AccountView en bankmutaties automatisch inlezen
 • controleren versie WerkExpert en AccountView

Resultaat van de training

U weet hoe u stamgegevens kunt wijzigen. U bent in staat een correcte administratie bij te houden en beheerst de standaard mogelijkheden van WerkExpert. U weet hoe u uw klanten kunt aanmanen en hoe u afspraken met klanten over prijzen kunt vastleggen. U kunt foutloos boeken in AccountView zodat er weinig correcties nodig zijn en u heeft inzicht in uw financiële positie. U kunt zelf de BTW-aangifte verzorgen.

Vervolgmogelijkheden

Praktijktraining WerkExpert en AccountView (Solo en Team)★★ of Training op locatie.

Datum

Nader bepaald

Kosten

€ 95,00 per inlog

WE & AccountView ★★

Voor wie

De praktijktraining WerkExpert en AccountView voor gevorderden is voor iedereen die al langer werkt met WerkExpert en AccountView (Solo en Team) en meer inzicht wil in de uitgevoerde werkzaamheden en de boekhouding.

Inhoud van de training

 • Sneller gegevens invoeren
 • via overzichten en rapporten met selectiecriteria informatie opvragen in WerkExpert en AccountView
 • opschonen van stamgegevens als tarieven en relaties
 • opvragen grootboek- en debiteurkaarten in AccountView
 • controleren versie WerkExpert en AccountView

Resultaat van de training

U gebruikt WerkExpert optimaal. U kunt efficiënt en foutloos de administratie voeren. U weet welke instellingen er mogelijk zijn en wat de gevolgen zijn van wijzigingen. U leert hoe u informatie opvraagt, interpreteert en analyseert. U kunt in AccountView snel en correct de bank afboeken. U leert hoe u ingevoerde gegevens kunt controleren.

Vervolgmogelijkheden

Praktijktraining WerkExpert en AccountView (Solo en Team)★★★ of Training op locatie.

Datum

Nader bepaald

Kosten

€ 95,00 per inlog

WE & AccountView ★★★

Voor wie

De praktijktraining WerkExpert en AccountView voor professionals is voor iedereen die beschikt over de modules Werknemers en/of Materieel en Projecten in WerkExpert en deze modules efficiënt en effectief wil benutten en voor iedereen die al langer werkt met WerkExpert en AccountView (Team) maar deze programma’s ook wil gaan gebruiken als managementinformatiesysteem.

Inhoud van de training

 • vastleggen onderhoud materieel via werkbon en inkoopfacturen
 • projectadministratie vastleggen
 • analyse projecten
 • gemaakte uren door werknemers registreren
 • opvragen overzichten werknemers
 • afdrukken mandagenregister
 • kennis maken met verslaglegging in AccountView
 • controleren versie WerkExpert en AccountView

Resultaat van de training

In WerkExpert kunt u de onderhoudskosten van uw materieel opvragen. U weet de resultaten van een project te analyseren. U kunt alle uren van uw werknemers registreren en opvragen. U kent de rapportagemogelijkheden in uw AccountView-administratie. U weet hoe u selecties kunt maken zodat u sneller kunt werken in AccountView. U kent de mogelijkheden van eigen rapportages in AccountView. U kunt gegevens overzetten naar Excel.

Vervolgmogelijkheid

Training op locatie

Datum

Nader bepaald

Kosten

€ 95,00 per inlog

Samenwerkingsverbanden: