Melkveehouder aan het woord

Constante eiwitgehaltes


Bert Ruitenberg is melkveehouder in het Overijsselse Dalfsen en heeft meer dan een jaar ervaring met RendementVoeren. De eerste proef met het systeem verliep naar volle tevredenheid en was de reden voor Ruitenberg door te gaan met RendementVoeren. ‘Het is een goed instrument gebleken om eenvoudig jaarrond de melkproductie op peil te houden. Maar belangrijker, ook de gehaltes blijven constant. Met name het eiwitgehalte valt op. Daarbij is nauwelijks sprake van een zomerdip.’ Het gemiddelde vetgehalte bedraagt sinds het gebruik van RendementVoeren 4,20 procent en het eiwitgehalte op zo’n 3,54 procent. ‘Voorheen lag dat rond de 3,40 procent gemiddeld, met een dip van 3,20 procent in de zomer. Daardoor was mijn melk-winst aanzienlijk lager dan nu’, constateert de melkveehouder. ‘Al met al voer ik minder brok en krijg toch meer melk.’

Gezondheid


De Familie Stenveld uit De Punt is in de herfst van 2010 begonnen met RendementVoeren. Voor die tijd stelden zij het krachtvoer wekelijks handmatig bij. ‘Bij RendementVoeren wordt de krachtvoergift van dieren in de tweede helft van de lactatie (>100 dagen) berekend en doorgevoerd. Tot 100 dagen worden de dieren op ons bedrijf gevoerd volgens een vaste curve. Sinds RendementVoeren is onze krachtvoergift per 100 kg melk aanzienlijk gedaald’, aldus Stenveld. ‘De meeste moeite had ik om het voeren aan de computer over te laten. Het bleek mij echter veel extra rendement op te leveren en de gezondheid en productie van de dieren bleef goed.’

Terugverdienen


De kosten van RendementVoeren bedragen € 175,00 per jaar en € 2,00 per koe. Kosten die de investering meer dan waard maken volgens Ruitenberg: ‘Om de kosten moet je het zeker niet laten. RendementVoeren levert arbeidsgemak en kostenbesparing op. Ik gebruik ongeveer 1,5 kilo minder brok per 100 liter melk dan voorheen. Daarmee verdien ik de kosten ruimschoots weer terug.’ Ook de familie Stenveld ziet dat de investering in RendementVoeren terugverdiend wordt, niet alleen in kosten, maar ook in de gezondheid van de koeien.‘ Per jaar bespaar ik zo’n € 15.000,00 aan krachtvoer dankzij RendementVoeren, terwijl ik niet inlever op de gezondheid van mijn veestapel. Ook hoef ik niet meer wekelijks de krachtvoergiften bij te werken en dat bespaart mij veel werk’, aldus een tevreden gebruiker.
Besparing

Hulpmiddel


RendementVoeren is voor iedere melkveehouder beschikbaar, mits aan een aantal deelnamevoorwaarden voldaan wordt. U dient als melkveehouder te beschikken over deelname aan MPR, melkmeting, krachtvoer-verstrekking via procescomputer en een goede internetverbinding. Ten slotte moet de voerleverancier werken met VoerExpert, het rantsoenadviesprogramma van Rovecom. ‘RendementVoeren is voor mij een uitstekend hulpmiddel om mijn doelstelling als veehouder te verwezenlijken: een zo hoog mogelijk rendement behalen, met een gezonde veestapel.’ sluit Stenveld af.
Samenwerkingsverbanden: