Financieel dashboard


De stand van je bankrekening wordt mede bepaald door de snelheid waarmee jouw klanten hun rekening betalen. Weet jij hoeveel tijd klanten er gemiddeld over doen om de rekening te betalen? En wat voor bedragen er exact uitstaan bij jouw debiteuren? Vaak niet merken wij. Vandaar de we WerkScan ontwikkeld hebben.

WerkExpert als basis


WerkScan is onderdeel van onze WerkExpert-lijn en heeft daardoor een directe koppeling met het programma. Voor het samenstellen van de analyses maakt WerkScan gebruik van de gegevens uit WerkExpert. Ruwweg kunnen we de applicatie in drie modules opdelen: het debiteurenbeheer, het liquiditeitsoverzicht en een overzicht van je declarabele uren.

Relaties


Wat vorig jaar al werd gesignaleerd, is nu terug te vinden in de cijfers; klanten laten de rekening van de loonwerker gemiddeld wat langer liggen. De uitgestelde betalingen leveren nog niet direct knelpunten op, maar alertheid en het voeren van een actief debiteurenbeleid is wel een must (Boerderij, 2016).

De grafieken in WerkScan laten je precies zien wat de gemiddelde betalingstermijn van je debiteuren is, wat momenteel het bedrag is wat je uit hebt staan en wat je gefactureerde omzet per periode is. Ook kun je in dit overzicht zien wie je grootste debiteuren zijn. Alle overzichten helpen je de regie over je financiële huishouding te houden.

Financieel


Agrarische loonbedrijven hadden in boekjaar 2015 te maken met een licht dalende omzet. Geldt dat ook voor jou? En wat is de huidige stand van zaken? Dat zie je gemakkelijk in het liquiditeitsoverzicht. Het grote voordeel van deze module is namelijk dat je twee boekjaren eenvoudig met elkaar kunt vergelijken. Er is daarnaast ook een prognose toegevoegd. Door deze prognose (gebaseerd op verleden én toekomst) kun je snel schakelen als de resultaten (tijdelijk) achterblijven.

 

Personeel en materieel


Als loonbedrijf wil je zoveel mogelijk declarabele uren maken. Maar hoe? Inzicht is hierbij het sleutelwoord. Met diverse grafieken in WerkScan kun je zien hoeveel uur, materiaal en mankracht je ingezet hebt en hoeveel gefactureerde uren dat opleverde. Tevens kun je exact de kostprijs van je geleverde materieel terugrekenen, een uniek element. 

 

Ontwikkeling


De tijd staat niet stil. En ook wij blijven met WerkScan doorontwikkelen. Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws over dé management tool voor de groen-, grond- en infrasector.  

 

Samenwerkingsverbanden: