Elektronisch VDM


De administratie van mesttransport is enorm. eVDM® is een nieuwe, innovatieve oplossing dat het papieren Vervoersbewijs Dierlijke Mest vervangt voor een digitale variant. Papieren mestbonnen zijn hierdoor overbodig. Via een smartphone, tablet of boordcomputer vult de chauffeur de gegevens van het mesttransport op het VDM in. Na afloop, als ook de overige gegevens ingevuld zijn, wordt het VDM automatisch verstuurd naar alle betrokken partijen. Ingevulde gegevens worden daarbij direct vergeleken met de gegevens van AGR-GPS.

Dé elektronische aanpak van mestregistratie


Doordat de complete mestregistratie in één systeem bijgehouden wordt, vermindert dit niet alleen de kans op lees- en schrijffouten aanzienlijk, opdrachten worden ook sneller afgehandeld. De pilot heeft uitgewezen dat je per ingevuld digitaal VDM minimaal 5 minuten bespaart. In het belang van zowel transporteur, leverancier, afnemer als vervoerder verloopt de registratie via eVDM® met toestemming van de NVWA en het RVO.

 

Voordelen eVDM


  • Overzicht: Overzicht voor de chauffeur en het personeel op kantoor. Welke VDM's zijn onderweg? Welke zijn afgerond? In de mestadministratie wordt aangegeven welke eVDM's gecontroleerd zijn. Hierdoor heeft u altijd een overzicht van de actuele stand van zaken.
  • Gemak: Geen papier meer meenemen, Niets meer af hoeven geven. De verwerkingen van de eVDM's gebeurt zonder dat de chauffeur terug naar kantoor hoeft te rijden. eVDM is toegankelijk op alle apparaten met een internetbrowser.
  • Tijdsbesparing: Doordat het kantoorpersooneel niet meer hoeft te wachten op de papieren VDM's, gaat de verwerking sneller. Facturatie gebeurt hierdoor ook eerder.
  • Kostenbesparing: Besparing in tijd betekent besparing in kosten. De grootste besparing is te realiseren op kantoor. Minder (uit)zoekwerk, eenvoudiger factureren en alleen nog maar online archiveren.
  • Minder fouten: Doordat alle gegevens direct uit de mestadministratiesoftware beschikbaar zijn, is de kans op (schrijf)fouten kleiner. Voor de chauffeur zijn alle actuele klantgegevens (NAW + BRS) inzichtelijk. Wordt er op kantoor een klant toegevoegd, dan is deze direct in eVDM inzichtelijk. De mest- en opmerkingscodes worden door eVDM beheerd en zijn gelijk aan die van RVO.

Meer informatie


Bekijk direct de website www.evdm.nl voor meer informatie en inloggen.
Samenwerkingsverbanden: