Digitale werkbon


WerkOrder is de digitale werkbon ontwikkeld door Rovecom. Met de WerkOrder worden werknemers via hun smartphone geïnformeerd over de werkzaamheden die ze op locatie uit moeten voeren. Naast de opdracht, staan ook contactgegevens van de klant, de exacte locatie, het project en de overige bijzonderheden in deze digitale werkbon.

Na afloop van de werkzaamheden registreert de werknemer zijn gewerkte tijden en het aantal gemaaide hectares, kilo's of meters. Na deze registratie wordt de informatie automatisch doorgestuurd naar het programma WerkExpert, waarmee WerkOrder een directe koppeling heeft.

Op kantoor hoeft de bon enkel nog gecontroleerd te worden.

Het is mogelijk om de WerkOrder alleen voor bepaalde werkzaamheden in te zetten. Kunt u bijvoorbeeld nog geen afscheid nemen van uw papieren werkbon, maar ziet u wel de voordelen van het digitaliseren van het uitgevoerde werk? Dat is geen probleem.

Minder papier, meer plezier


  • Bespaar kostbare tijd doordat het overtypen van werkbonnen niet meer nodig is
  • Sluitende en foutloze urenregistratie
  • Altijd en overal de juiste gegevens beschikbaar
  • Verbeter de inzetbaarheid van uw medewerkers door eenvoudige en duidelijke communicatie
  • Sneller inzicht in uitgevoerde werkzaamheden
  • Daardoor sneller factureren

 

 Werkorder app
 
 
Het privacybeleid dat wij voor de WerkOrder opgesteld hebben, leest u hier.
 
Samenwerkingsverbanden: