Boekhouden (agrarisch)


De boer van nu is een agro-ondernemer geworden die meer inzicht wil hebben in de actuele situatie van zijn onderneming. Ook wordt er meer van de financiële administratie zelf gedaan. De rol van de accountant verandert hierdoor ook, van rekenmeester naar adviseur.

Online boekhouden


Agroboekhouden is een alles in één online softwarepakket dat door de speciale modules volledig gericht is op de boekhouding van agrarische bedrijven. In het pakket wordt zowel de financiële boekhouding, als de registratie van kengetallen bijgehouden.
 
Anders dan andere boekhoudprogramma’s kunt u als adviseur met Agroboekhouden gemakkelijk analyses maken op basis van financiële bedrijfsgegevens en belangrijke kengetallen voor de sector. Diverse begeleidingsrapporten zorgen voor een compleet advies aan uw klant.

Samenwerken


Met agroboekhouden hebben Rovecom (als branchedeskundige) en Unit4 (als naam in de accountancywereld) de handen ineen geslagen en een boekhoudpakket ontwikkeld dat volledig op de sector gericht is. Meer informatie over dit pakket vindt u op www.agroboekhouden.nl

Efficiency en tijdsbesparing


Samenwerkingsverbanden: