RendementVoeren


Het rantsoenberekeningsprogramma RendementVoeren is een optimale combinatie van een geavanceerd koemodel, de kennis van uw veevoedkundig specialist en de potentie van uw dieren. Deze combinatie resulteert in de verbetering van uw saldo tot wel € 100,00 per koe per jaar. Dit geavanceerder rekenmodel is beschikbaar voor iedere veehouder die deelneemt aan MPR en daarnaast beschikt over melkmeting, krachtvoerverstrekking via een procescomputer en een goede internetverbinding.
Boerderij
RendementVoeren

Optimaal voerresultaat


In dit model wordt op basis van bedrijfs-, dier- en voergegevens berekend hoeveel basisrantsoen een individuele koe vreet en hoeveel krachtvoer nodig is om het optimale voerresultaat te behalen. Aan de hand van vooraf gestelde doelen tussen veehouder en adviseur, wordt het krachtvoeradvies automatisch afgestemd op uw dieren.

Kracht van RendementVoeren


  • Gezonde dieren: Uw dieren gaan altijd gezond de volgende lactatie tegemoet, omdat extremen worden uitgesloten. De dieren worden niet uitgedaagd tot over hun grens, met als resultaat dat vruchtbaarheidsproblemen verminderen en de uiergezondheid verbetert.
  • Een hoger voersaldo door een hogere melkopbrengst en lagere kosten: De adviezen van uw adviseur worden rechtstreeks ingelezen in de procescomputer. Het koemodel berekent de optimale krachtvoergift op basis van de gewenste productiedoelstellingen, het totale basisrantsoen, de kenmerken van het dier en de reactie van het dier op de geadviseerde krachtvoergift (potentie van het dier).
  • Voerstrategie in eigen hand: Naast de verwachte melkgift, bepaalt u samen met uw adviseur de absolute minimum of maximum krachtvoergift. Deze berekening kan op basis van lactatiedagen. Op deze manier bepaalt u zelf de vrijheid die RendementVoeren in een bepaalde fase van lactatie heeft.
  • Arbeidsbesparing: U hoeft niet meer zelf de krachtvoergiften aan te passen. Dieren krijgen exact de hoeveelheid krachtvoer die nodig is op basis van het rantsoen, dagproductie en ook verwachte productie. U hoeft dus niet bang te zijn dat een dier dat tijdelijk terugzakt in de melkgift, direct geen krachtvoer meer krijgt.
Zowel de boer als de adviseur hebben volledige controle op de mate van uitdagen van de dieren. De dieren worden uitgedaagd het basisrantsoen optimaal te benutten. De behoefte van het individuele dier is hierbij het uitgangspunt. Dit maakt dat met RendementVoeren een optimale balans wordt bereikt tussen prestatie en gezondheid van de dieren.

Lees meer over de praktijkervaringen van RendementVoeren. Ons Expertteam vertelt u graag meer over de voordelen voor uw bedrijf en is te bereiken via 0528-223530 of voerexpert@rovecom.nl.
Samenwerkingsverbanden: