Monitoring

FeedM


Net zoals wij u graag stimuleren uw bedrijf in beweging te houden, kunnen wij ons voorstellen dat u uw klant graag prikkelt en uitdaagt. Daarom hebben wij monitoringssoftware ontwikkeld die de resultaten van uw klanten kan meten. Tegelijkertijd worden de sterke en zwakke punten aangegeven op een managementdashboard.
MelkveeExpert

Kracht van Feedm


Met Feedm heeft zowel de veehouder als de adviseur een instrument in handen om actuele technische en economische resultaten van het melkveebedrijf te volgen via een website. De verschillende overzichten en het managementdashboard zijn erop gericht trends inzichtelijk te maken en de veehouder op een pro-actieve manier van managementinformatie te voorzien en te begeleiden. Feedm is volledig ingericht om de melkveehouder op een eenvoudige manier te ondersteunen in zijn bedrijfsvoering. Meer inzicht door overzicht, dat is de service van Feedm voor de veehouder. Feedm is monitoring van:

  • Melkopbrengsten en voerkosten
  • Melkproductiecijfers
  • Melkcontroles met inzicht
  • Diergezondheid (o.a. uierontsteking)

In Feedm worden zoveel mogelijk gegevens automatisch ingelezen en verwerkt (ook de voerbestelgegevens en tankmelkcijfers). Feedm kan op maat worden ingericht.

Partnership


Net als bij onze andere producten vinden wij het belangrijk dat wij blijven innoveren en werken aan producten om deze beter te maken. De markt verandert en daarmee ook de vraag. Belangrijk is het daarom dat producten mee-evolueren. Samen met onze partners zorgen wij dat Feedm altijd optimaal aansluit bij de wensen uit de markt. Onder andere de volgende partners denken met ons mee:
Arkervaart de Samenwerking

Wij vertellen u graag hoe Feedm voor u kan werken. Neem contact op met ons team via 0528-223530 of stuur een e-mail met uw vraag naar voerexpert@rovecom.nl.

Samenwerkingsverbanden: