Diervoeding

VoerExpert


Jarenlange praktijkervaring heeft ertoe geleid dat VoerExpert 's werelds beste rantsoenberekeningsprogramma in de agribusiness is. U kunt met VoerExpert rantsoenen berekenen voor melk- en vleesvee, varkens en geiten (maar ook voor bijvoorbeeld olifanten als u dat wenst). Ons meertalige programma VoerExpert is zo ingericht dat het de ideale assistent is voor u als (internationaal werkende) voerspecialist. Implementeer uw volledige bedrijfsfilosofie in dit programma. U bent in staat om de bedrijfsstrategie van uw klanten in het voeradvies te verwerken, om zo voor elk bedrijf een uniek en op maat gemaakt rantsoen te berekenen, VoerExpert ontwikkelt uw klanten door. Het programma wordt samen met u up-to-date gehouden en van innovatieve ideeën voorzien. Het programma VoerExpert is geïntegreerd met het monitoringsprogramma Feedm. Het resultaat dat u voor uw klant berekent, wordt met behulp van dit monitoringsprogramma direct gemeten.

Betrouwbare rantsoenoptimalisatie


Wetenschappelijk onderzoek, kundige ontwikkelaars en praktijkkennis hebben VoerExpert gemaakt tot een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk rantsoenberekeningsprogramma. Functionaliteiten, zoals ruwvoeranalyse en melkcontrole import, zorgen voor gemak en een helder overzicht van alle adviezen. De agrarisch adviseur is hierdoor eenvoudig in staat een individueel en op maat gemaakt rantsoenadvies te geven.


Afgestudeerd
Sterk

Kracht van VoerExpert


  • Gebruiksvriendelijk
  • Grafische weergave voor overtuigingskracht
  • Perfecte informatieuitwisseling tussen boer en adviseur, adviseurs onderling en met kantoor
  • Meerdere diersoorten
  • Datawarehousing van rantsoen en bedrijfsdata
  • Rantsoenscore
  • De actuele ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied worden bijgehouden door onze eigen Research & Developmentafdeling
  • Deskundige helpdesk

Doorontwikkelen


Onze kennispartners, klanten en de R&D afdeling leveren de basis voor de doorontwikkeling innovaties van VoerExpert.
Betrokkenheid van grote mengvoerbedrijven, die meedenken om VoerExpert naadloos aan te laten sluiten op de wensen van de markt. Denk aan:
de Heus
Aveve
Maar ook regionaal actieve en creatief opererende bedrijven worden ingeschakeld om hun marktexpertise:
 
Salland 

Internationaal


Rantsoen wereldKortom: VoerExpert is hét programma voor het verstrekken van een efficiënt en professioneel voeradvies voor de adviseur. Wilt u meer weten? Neem dan direct contact op met ons team via 0528-223530 of stuur een e-mail naar voerexpert@rovecom.nl.
Samenwerkingsverbanden: